Придбайте Додаткову Гарантію!

За інформацією та придбанням – зверніться до менеджера

Додаткова гарантія дозволяє продовжити гарантійне обслуговування придбаного товару. При покупці гарантії покупець отримує гарантійний талон з печаткою продавця.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця.

2. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

3. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали (фільтри, батарейки/акумулятори, мастило, ремені і т.п.).

4. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

5. Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

6. Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

7. Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

8. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

9. Гарантія не розповсюджується у випадку монтажу обладнання виконаного особами або організаціями, які не мають ліцензії та інших дозвільних документів на здійснення даного виду робіт.

10. Гарантія не розповсюджується у випадку ремонту/налагодження/пуск в експлуатацію обладнання не уповноваженими на те організаціями/особами.

11. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо обладнання змонтоване з порушенням рекомендацій заводу-виробника, технічних норм та правил.

12. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

13. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

14. Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації. виробника або постачальника.

15. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо на обладнані пошкоджені гарантійні пломби

16. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

17. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

18. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи всі, без винятку, випадки втрати прибутків, переривання ділової активності, втрати ділової інформації, або інших грошових втрат), пов’язаних з використанням або неможливістю використання проданого Обладнання (Товару).

19. Для проведення діагностики чи ремонту обладнання, покупець (дилер, інсталятор, Замовник) здійснює демонтаж і монтаж Обладнання (Товару) (або окремого агрегату, елемента обладнання), а також доставку (в разі необхідності) Обладнання (Товару) за адресою прийому в гарантійний ремонт і назад самостійно та за власний рахунок. Мова йде про малогабаритне обладнання, або окремий агрегат, елемент обладнання, які підлягають демонтажу та транспортуванню.